Ο Μουσειακός Χώρος του Μοναστηριού...

 

Στην Βορειοανατολική πλευρά του μοναστηριού βρίσκονται το ελαιοτριβείο και το φουρνόσπιτο. Ο χώρος αυτός ανακαινίζεται με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους μοναχούς της μονής και λειτουργεί σαν μουσειακός χώρος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από πιο ενδιαφέροντα εκθέματα που διαθέτει:

Παραδοσιακός Αργαλειός.
Υπήρχε σε όλα σχεδόν τα αρχοντικά
σπίτια (και όχι μόνο) της Κρήτης.
***
Ο πετρόκτιστος Φούρνος
καθώς και διάφορα σύνεργα που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
και το ψήσιμο του ψωμιού.
***
Το ελαιοτριβείο:
Η «Στρώση» και η «Κοφινάδα»
***
Το ελαιοτριβείο:
Το «Πρέσο» και οι «Γούρνες»
***
Διάφορα εργαλεία
που χρησιμοποιούνταν
στις καθημερινές Γεωργικές Εργασίες
| ©2007 I.M.Οδηγήτριας